مترو دروازه شیراز

مترو دروازه شیراز

شایسته دریافت پلاک نقره ای میزان معماری

مشخصات پروژه:

نام پروژه: ایستگاه زیرزمین مترو دروازه شیراز اصفهان

نام کارفرما کارفرمایان : سازمان قطار شهری اصفهان و حومه

موقعیت پروژه: اصفهان، میدان آزادی ( دروازه شیراز ) . ایستگاه مترو میدان آزادی

کاربری پروژه :ایستگاه زیرزمینی مترو و مجتمع ایستگاهی

مدیر پروژه: فرزاد رستمی فر

طراح / طراحان: فرزاد رستمی فر. مهدی زندپور ، حامد مهدوی ، علیرضا شهامت نژاد

تیم طراحی پروژه طراحی معماری: فرزاد رستمی فر

همکارن طراح معماری: مهدی زندپور علیرضا شهامت نژاد- حامد مهدوی موحد

تیم سازه پروژه طراح سازه: عبدالحسین جلوه : علیرضا جلیلوند ، محمد احمدزاده

تیم تاسیسات پروژه طراحی تاسیسات برق و مکانیک: عباس زین العابدین زاده حمید موسوی تبار

تعداد طبقات: سه طبقه زیر سطحی به همراه ورودی های در تراز میدان

تفکیک کاربری طبقات همکف : ورودی ایستگاه ، طبقه منفی یک : تراز بلیط فروشی و سکوی خط 3 مترو شهری. طبقه منفی دو : تزار سکوی خط یک مترو شهری

سطوح اشغال مساحت زیربنا وتعداد طبقات: 000 / 20 مترمربع در 2 طبقه زیرسطحی +4 ورودی از سطح شهر

توضیحات:

میدان آزادي اصفهان ( دروازه شیراز )، یکی از مهم ترین میادین شهر اصفهان است که روي مسیر خیابان تاریخی چهارباغ و در محل باغ هزارجریب قرار گرفته است . با توجه به اهمیت تاریخی محدوده طرح و تغییرات مختلف میدان از بدو پیدایش تا کنون و وضعیت در حال ساخت ایستگاه مترو از سال 1384 بايستي تمهيدي اندیشیده می شد که میدان آزادي با طرحي شایسته نام آن و یادآور پیشینه غني تاريخي تحويل شهر داده شود. علیرغم اینکه مترو یک سازه زیرزمینی و دفني است ، اما نمي توان تاثیر بسیار زیاد آن را چه در زمینه زیرساخت های شهر و چه در ایجاد سازه هایی که نماد بیرونی آن در شهر هستند مانند شفتها، ورودي ها، پله هاي فرار و هواکش های مختلف نادیده گرفت. موضوع اصلی این است که این سازه ها نمي خواهند ساز ناکوک و وصله ناجوري بر چهره شهر باشند. ورودیها باید در عین خوانايي در بدنه هاي شهري حل شده باشد و مزاحم حرکت پیاده نشود. شفت هاي هوارسان که با ارتفاع زیاد در داخل میدان قرار می گیرند نباید هر یک شبیه عناصري تحميلي به شهر محسوب شوند. بلکه بایستی در طراحي ميدان در نظر گرفته شده و به نحوي در خدمت طرح از آنها استفاده شود البته با طراحي و محوطه سازي میدان سعی گردیده که حتی المقدور نمای میدان وكلا” سيماي شهري به دلیل این مشکل و فضاهای فنی و تاسیساتی که تظاهر آنها در اطراف ایستگاه اجتناب ناپذیر است، مخدوش نگردد. به همین دلیل در طراحي سازه سعي شده که با محاسبات دقیق و محاسبه حداکثر بار عموري سواره، حداقل ضخامت برای بار اضافه شده در نظرگرفته شود، همچنین در سطح میدان با تاکید بر مجسمه کاوه آهنگر و ایجاد فضاهای سبز و محوطه سازي، منطبق بر طرح پیشین میدان تلاش بر احیای خاطره جمعی مردم از میدان دروازه شیراز بوده است سازه سازه بتنی تاسیسات مکانیکی: هواساز مرکزی و تاسیسات ویژه تاسیسات برقی: کابل کشی اضطراری و تاسیسات ویژه OCS