مجتمع اداری – تجاری بارکد

مجتمع اداری – تجاری بارکد

شایسته دریافت پلاک نقره ای میزان معماری

مشخصات پروژه:

نام پروژه :مجتمع اداری تجاری بارکد

نام کارفرما: امین جلال پور

موقعیت پروژه: جزیره کیش، میدان هرمز

کاربری پروژه: اداری تجاری

مدیر پروژه: امیر افغان

طراح : امیر افغان

تیم طراحی پروژه: ایلا کبگانی، حامد اخوی زادگان، عطیه کشاورز، آرش حسین زاده

تیم سازه پروژه: محمد روزنه

تیم تاسیسات پروژه: سعیده اسلامی، لیلا یار محمدی

توضیحات :

مشخصات زمین پروژه: داشتن چهار نمای کامل و امکان طراحی ساختمان با حجم نمادین قرارگیری در مجاورت میدان سواره رو و ارتباط ناظر با سرعت حرکت سواره *امکان نورگیری از همه جهات و چشم انداز باز اطراف سایت

تعداد طبقات: سه طبقه روی زمین ، یک طبقه زیر زمین

تفکیک کارپری طبقات:

زیر زمین پارکینگ انبار – تاسیسات : طبقه همکف و نیم طبقه همکف: تجاری نمایشگاهی ، طبقه اول و دوم : اداری

سطوح اشغال: مساحت : 1200 متر مربع ؛ زیر بنا : 3200 متر مربع ؛ زیر زمین: 90% – طبقه همکف:50%- نیم طبقه همکف: 21%- طبقه اول :50%