مجتمع رویال آدرس

شایسته دریافت پلاک نقره ای میزان معماری

مشخصات پروژه: 

نام پروژه: رویال آدرس

نام کارفرما/کارفرمایان:  حسن درگاهی

موقعیت پروژه: الهیه – تقاطع خیابان نیلوفر با مریم غربی

کاربری پروژه:  تجاری – اداری

مدیر پروژه:  مهندس موسی محمودی

طراح / طراحان:  مهندس حسین محمودی

تیم طراحی پروژه: دفتر مشاور حسین محمودی و همکاران

تیم سازه پروژه:  آذرستان تیم تاسیسات پروژه دفتر مشاور مهندس فاضل

مشخصات زمین پروژه: 1600 متر

تعداد طبقات: 18

تفکیک کاربری طبقات:

6 پارکینگ – 3 تجاری – 9 اداری

سطوح اشغال:

حدود 17000متر