ارسال مدارک فرم شماره 2

توجه: ارسال مدارک به صورت فیزیکی به آدرس محل دبیرخانه الزامی می باشد.

آدرس : خیابان نلسون ماندلا – خیابان تابان غربی – پلاک 36 – طبقه دوم – واحد 6

شماره های تماس : 88789809 – 88789867 – 88789974

آدرس ایمیل : mizan@memary.net