مسکونی مهرآفرین

مسكوني مهرآفرین

شایسته دریافت پلاک نقره ای میزان معماری

مشخصات پروژه:

نام پروژه: مسکونی مهرآفرین

نام کارفرما/کارفرمایان: محمود رزازیان

موقعیت پروژه: تهران، محمودیه، خیابان مقدس اردبیلی،خیابان ب

نوع پروژه: مسکونی

طراح / طراحان: مهندسین مشاور زندیگان – محمدرضا نیکبخت

همکاران طراحی: مهتا حیدری و نغمه عزیزی

زمانبندی پروژه: 1389 – 1399

مشخصات پروژه: زمین مربعی به مساحت 5000 متر مربع

اشاره:

18000 متر مربع مسکونی و 34000 متر مربع کل

طبقه سبز : وجود یک طبقه باز برای ورزش و استراحت ساکنین بین طبقات مسکونی که شامل پوشش گیاهی ،درختان و مسیر پیاده روی و فضای نشستن دور آتشدان و یک کافه کوچک می باشد. نمای منحصربفرد پروژه : پوشش سرامیکی با دانه های رنگی خاکی به آبی که در تمام نمای پروژه بصورت گرادیانت و 10 تیپ تایل 60در 120 اجرا شده است

4 طبقه پارکینگ- 1 طبقه لابی-1 طبقه ورزشی- 1طبقه سبز و 22 طبقه مسکونی