منظر شهرک مسکونی باغ بهشت

منظر شهرک مسکونی باغ بهشت

شایسته دریافت پلاک نقره ای میزان معماری

مشخصات پروژه:

نام پروژه: طراحی منظر شهرک مسکونی باغ بهشت

نام کارفرما/کارفرمایان: شرکت توسعه عمران حکمت ایرانیان

موقعیت پروژه: تهران، سعادت آباد، میدان فرهنگ، بلوار محمدعلی کشاورز، انتهای سوم شرقی

نوع پروژه: طراحی منظر

طراح / طراحان: علیرضا شهلائی، سیدمحمدعلی موسوی، حسین شریفی، ولی شیشه بری

همکاران طراحی: سپیده فرنیا، مسعود دهقانپور، وحیده پوراحمدی، سمانه ابراهیمی، امین سعیدی، فاطمه حسینی، نگار حسینی، فرانک اسماعیلی، مهدیه آذر، صدیقه خانجانی، عاطفه نیکوکار، پانته‌آ سلیمانیان، شاهین دانشور، مرتضی شهلائی

زمانبندی پروژه: 1396 – 1399

مشخصات پروژه : زمینی با مساحت حدود 85000 مترمربع در شمال شرق سعادت آباد با شیب شدید شمال به جنوب و غرب به شرق

حفظ درختان کهنسال موجود و تطبیق طرح با آن ها – دسترسی پذیری تمام نقاط محوطه برای افراد کم توان حرکتی – توجه به مسائل ایمنی طبق آیین نامه های موجود – نورپردازی مناسب و منحصر به فرد محوطه – استفاده مناسب از شیب موجود در جهت تفکیک فضا – ایجاد فضای وسیع امن برای تردد پیاده و دوچرخه – ایجاد مسیر ویژه دسترسی خودروهای امدادی – جانمایی فعالیت های متنوع متناسب با نیازهای مجموعه (با کمترین مزاحمت و تداخل) – به کارگیری راهکارهای آرامسازی حرکت سواره – خلق جزئیات معماری دقیق و جدید با مصالح رایج و متداول (عمدتا داخلی) با 40000 مترمربع طراحی شده و فعالیت هایی چون پیاده روی، دوچرخه سواری، بازی کودکان، تجمع های خانوادگی و دوستانه و … در محوطه در یک سطح جانمایی شده است.