نهمین مراسم تقدیر از معمار معاصر ایران – تهران، چهارم مهرماه 1398

 

این مراسم در سالن قلم کتابخانه ملی ایران همزمان با مراسم دوازدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران برگزار گردید.

مهندس سید محمد بهشتی به عنوان معمار تقدیر شده در مراسمی با شکوه به ترتیب و به شرح زیر مورد تقدیر قرار گرفت.

 

–          فصل نامه معماری و ساختمان و 2A (مدیر مسوول : احمد زهادی)

–          معاونت وزارت میراث فرهنگی، جهانگردی و صنایع دستی (معاونت: دکتر محمد حسن طالبیان)

–          ریاست کمیته ملی موزه های ایران Icom (دکتر سید احمد محیط طباطبائی)

–          جامعه مهندسان مشاور ایران (دبیر: مهندس شهابیان)

–          بنیاد معماری میرمیران (رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل: دکتر اعتصام و مهندس میرمیران)

–          کانون معمار ملی (عضو هیئت مدیره : مهندس بابک زیرک)

–          کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران (رئیس هیئت مدیره : مهندس اخلاص پور)