پانزدهمین دوره جایزه معماری ایران

پانزدهمین دوره جایزه معماری ایران

(معماری ، معماری داخلی ، معماری منظر، محله و شهر )
تهران مهرماه ۱۴۰۱هیئت داوران:
شامیل محمدزاده
کوروش رفیعی
مهسا مجیدی
لیلا عراقیان
محمد عرب
حمید خلیلی
عاطفه کرباسی

حامی:
گروه اقتصادی و مهندسی داناک
@danakgroup

پدید آورنده و برگزار کننده :
فصلنامه معماری و ساختمان