کارخانهٔ شمیم پلیمر

کارخانه شمیم پلیمر

شایسته دریافت پلاک نقره ای رویداد میزان معماری و نشان کیفیت

مشخصات پروژه:

نام پروژه: کارخانهٔ شمیم پلیمر

کارفرما: شرکت شمیم پلیمر

موقعیت پروژه: استان البرز – اشتهارد – شهرک صنعتی کوثر – خیابان دوم شرقی

نوع پروژه: صنعتی

طراح: داوود بروجنی – همکاران طراحی: صبا عماری، حامد کلاته

مشخصات زمین پروژه:

۳۰۰۰ مترمربع

عکس: پرهام تقی اف