کارگاه های آموزشی

“فصلنامه معماری و ساختمان” با همکاری “پژوهشکده معماری خاک اصفهک” اقدام به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت با رویکرد حفاظت و احیاء بناهای با ارزش کشورمان کرده و در این خصوص به موضوعات مربوط به ابنیه شهری و ابنیه عمومی تاریخی، بناهای روستایی، سازه های آبی و محله و شهر و با رویکردهای زیر پرداخته خواهد شد.

– شناخت تاریخ بناها و فضاها.
– بررسی و خلاقیت در مرمت و احیاء با حفظ اصالت بنا.
– شناخت ارزش های موجود در بناها و فضاها بر بنا.
– شناخت آسیب های عمده وارد شده به بناها و فضاها.
– روش های حفاظت اجزاء و سازه های خاکی و همچنین حفظ بستر اقلیمی، فرهنگی و بومی با معیارهای معماری ایرانی.
– جلب مشارکت مردم در همکاری های اجرایی.