گزارش هشتمین دوره تقدیر از معمار معاصر ایران

تقدیر از معمار معاصر ایران

همچنین با مراسم اهداء جوایز امسال، به رسم هر سال معمار معاصر نیز معرفی و مورد تقدیر انجام گردید.

ابتدا فیلم کوتاهی که توسط معمار (حسین شیخ زین الدین) تهیه شده بود، نمایش داده شد. سپس با حضور ایرج کلانتری – فرامرز شریفی – بهرام شیردل – اسدا.. ارباب- دردانه دره – فریار جواهریان و ابوالحسین میرعمادی مورد تقدیر قرار گرفته و هر کدام جداگانه ضمن قرائت تقدیر نامه، جملات و نظرات خود را در مورد معمار (حسین شیخ زین الدین) ابراز نمود.