گزارش و اعلام نتایج چهاردهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران

گزارش و اعلام نتایج چهاردهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران

مراسم اعلام نتایج و اهداء و جوایز چهاردهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران در روز پنجشنبه 29 مهر ماه 1400 در سالن قلم کتابخانه ملی ایران و با حضور اندیشمندان، فرهیختگان، مسئولین و معماران و شهرسازان مطرح کشور برگزار گردید.

این مراسم در پنج بخش اجرا شد:

بخش اول این رویداد به مراسم تقدیر از شهر کامل از سه شهر یزد و ماسوله و شوشتر اختصاص یافت.

بخش دوم تقدیر از معمار معاصر ( تقدیر از شرکت آتک)

بخش سوم به بخش جایزه معماری حفاظت و بناهای ارزشمند ایران اختصاص یافت

بخش چهارم به بخش اهدا جوایز چهاردهمین جایزه معماری داخلی ایران اختصاص یافت

بخش پنجم این رویداد به بخش سومین و چهارمین دوره رویداد میزان معماری اختصاص یافت.

در بخش چهارم مراسم چهاردهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران، به اعلام نتایج این جایزه و اهداء تندیس و جوایز آن توسط هیئت داوران سرکار خانم ها پانته اسلامی، ساناز قائم مقامی، جناب آقایان بهروز منصوری، سید جواد میرحسینی، آرش نصیری و با حضور مهندس احمد زهادی مدیر مسئول فصلنامه معماری و ساختمان و جایزه معماری و معماری داخلی ایران، به منتخبان اهداء شد.

نتایج چهاردهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران از میان 146 پروژه ارسالی به این جایزه، بدین شرح می باشد:

تقدیر ویژه – در بخش ارائه توانمندی معمار ایرانی در پروژه خارج از کشور

گروه مسکونی – از طراحی تا اجرا

گروه مسکونی – بازسازی و مرمت

گروه عمومی- از طراحی تا اجرا

گروه عمومی- بازسازی و مرمت