گزارش یازدهمین دوره جایزه

یازدهمین جایزه معماری-معاری داخلی ایران – مهرماه 1397

این مراسم روز پنج شنبه پنجم مهرماه سال جاری در سالن همایش کتابخانه ملی ایران برگزار شد و طی آن برندگان و تقدیر شدگان این دوره جایزه معماری و معماری داخلی ایران معرفی شده و جوایز خود را دریافت نمودند.

اسامی هیئت داوران : فریار جواهریان – الکساندر بک – بهروز منصوری – حسین محمودی و شروین حسینی

برگزار کننده ، فصل نامه معماری و ساختمان – مدیر مسوول احمد زهادی

متن بیانیه هیئت داوری توسط نماینده هیئت داوران شروین حسینی به شرح زیر قرائت گردید:

با سلام و احترام و تشکر از حضار محترم و هئیت برگزار کننده مسابقه، من به نمایندگی از هیئت داوران، سرکارخانم فریار جواهریان، الکسندر بک، حسین محمودی و بهروز منصوری بیانیه هیات داوران را قرائت می کنم.

یازدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران توسط فصلنامه معماری و ساختمان برگزار شد که در جلسه داوری هفت ساعته در دفتر مجله، پروژه های شرکت کننده مورد قضاوت قرار گرفتند. کلیه پروژه ها در دو گروه اصلی بازسازی و مرمت، و از طرح تا اجرا با دو زیر شاخه مسکونی و عمومی بررسی شدند.

لازم می دانم اشاره کنم که تعداد کل پروژه های شرکت کننده 171 پروژه است که به نسبت به سال قبل 40 درصد افزایش داشته و سال قبل از آن به سال 95 بالغ بر ده درصد و سال 94 نسبت به سال قبل نیز 40 درصد رشد داشته که این گویای این است که رویکرد درست و موفق مجله و داوری آن و اقبال معماران معاصر ایران به این جایزه چه به لحاظ داوری و چه به لحاظ حرفه ای بوده و هست.

– تعداد پروژه ها در گروه مسکونی بازسازی 20 پروژه بود

– تعداد پروژه ها در گروه عمومی بازسازی 97 پروژه که به دلیل تعداد بالا نسبت به بقیه بخش ها داوران تصمیم گرفتند این گروه را به دو زیر گروه کوچک و بزرگ مقیاس تقسیم نمایند.

– در گروه از طرح تا اجرا در حوزه مسکونی 35 پروژه در حوزه عمومی 19 پروژه حضور داشتند.

– در تمامی گروه ها رویکرد داوران جهت داوری و قضاوت میان آثار:

  • خلاقیت و نگاه نو
  • کیفیت و ادراک درست آن براساس عملکرد و مصالح مصرفی
  • توانایی طرح در تحقق مطلوب فعالیت ها و تامین نیازهای روانی و کاربردی در فضای درونی پروژه بود.

قبل از شروع داوری مشترک هر کدام از داوران تمامی آثار را مرور کردند و سپس با داوری مشترک همه پروژه ها در بحث گذاشته شدند و هر اثری که حداقل سه رای از پنج رای داوران را کسب می نمود از مرحله حذفی عبور کرده وبه مرحله بعدی می رسیدند. در مرحله بعدی پروژه های راه یافته به مرحله حذفی به شور گذاشته شدند و مقرر شد هر کدام از داوران پس از بررسی مشترک دو پروژه از میان آنها در هر بخش انتخاب نمایند که نهایتا با تصمیم گیری اجماعی پروژه اول و دوم و یا پروژه قابل تقدیر مشخص گردید.

تنها در گروه مسکونی بازسازی بنا به نظر جمعی داوران مقام اول و دوم نداشتیم و تنها یک پروژه تقدیر گردید.

در پایان به نمایندگی از گروه داوران از نشریه و خصوصا جناب آقای زهادی و همکارانشان و تمامی معماران و شرکت کنندگان که رونق بخش این مراسم هستند سپاس گذاری می کنم و شما را دعوت می کنم تا به تماشای فیلم تهیه شده از پروژه ای رسیده و بخشی از جلسه داوری، در جریان روند قضاوت این جوایز قرار بگیرید.

پس از صحبت های مهندس حسینی تمامی پروژه ها توسط کلیپ همراه با قسمت هایی از فیلم داوری جمعا به مدت بیست دقیقه نمایش داده شد و سپس جوایز با نمایش تصویری از پروژه، به طراحان و به شرح زیر تقدیم گردید.

(عکاس: سیاوش باقری)

 

ابتدا در گروه ساختمان های عمومی: پروژه های طراحی تا اجرا – از ابتدا

رتبه دوم

رتبه اول

 

همانطور که قبلا هم مهندس حسینی اشاره کردند در جلسه داوری تصمیم بر این شد که پروژه های از طراحی تا اجرا در گروه مسکونی به دو بخش ویلا و آپارتمان تقسیم شود و اعلام برندگان بصورت جداگانه باشد و جوایز نیز در این گروه در دو بخش بین رتبه دارها تقسیم می گردد.

گروه ساختمان های مسکونی (ویلا): پروژه های طراحی تا اجرا ( از ابتدا)

تقدیر

تقدیر

رتبه دوم

رتبه اول

 

گروه ساختمان های مسکونی (آپارتمان): پروژه های طراحی تا اجرا ( از ابتدا)

تقدیر

رتبه دوم

رتبه اول

 

در این بخش هم در پروژه های بازسازی و مرمت در گروه عمومی به دو بخش بزرگ مقیاس و کوچک مقیاس تقسیم شد و نفرات برنده و تقدیر شده بصورت جداگانه توسط هیأت داوران انتخاب شده و جوایز در این گروه هم در دو بخش بین رتبه دارها تقسیم و تقدیم می شود.

گروه ساختمان های عمومی (بزرگ مقیاس): پروژه های مرمت و بازسازی

تقدیر

تقدیر

تقدیر

رتبه دوم

رتبه اول

 

گروه ساختمان های عمومی (کوچک مقیاس): پروژه های مرمت و بازسازی

 

رتبه دوم مشترک

رتبه دوم مشترک

رتبه اول

در گروه ساختمان های مسکونی، مرمت و بازسازی طبق نظر داوران رتبه اول و دوم انتخاب نگردید و تنها از یک پروژه تقدیر شد.

گروه ساختمان های مسکونی: مرمت و بازسازی

تقدیر