ویلای ونوش

نام پروژه :

ویلای ونوش

کارفرما :

عرفان سجادی، محمد دباغ تبریزی، آرمین نعمتی

موقعیت پروژه :

ونوش/رویان/مازندران

طراح :

حمید عباسلو-عباس یاقوتی-ندا ادیبان راد

کاربری پروژه:

ویلایی

ویژگی های منحصر به فرد اثر

کم رنگ کردن مرز بین بیرون و درون بنا
تهویه طبیعی با چرخش باد درون بنا
حذف اتاق های اضافه و رسیدن به هسته اصلی عملکردی ویلا (نشمین-آشپزخانه-خواب)
استفاده از بتن سفید با قالب چوب
پوسته چوبی بر روی کل پروژه و ایجاد بستری برای رشد گیاه

مشخصات زمین پروژه :

زمینی با ابعاد ۲۶×۲۵