شوروم آیسان

نام پروژه :

شوروم آیسان

کارفرما :

احسان کریم آقایی

موقعیت پروژه :

شیراز

طراح :

مجتبی هوشنگیان شیرازی – هیلدا خزاعی نژاد

کاربری پروژه:

شوروم مبلمان

ویژگی های منحصر به فرد اثر:

ذات مبلمان و بخصوص سرویس خواب این امکان را برای طراح به وجود آورد که با استفاده از یک خط فرضی در تراز 120 سانتی متری فضا را در بعد سوم برش دهد. و بخشی از صفحات جداکننده را بالای خط دید فرضی و بخش دیگر را زیر تراز 120 سانتی متری جانمایی کند. که این حرکت محوطه هایی را به وجود می آورد که بصورت پر و خالی همنشین می شدند.برای ایجاد حس تعلیق در فضا 90 درصد نقطه های اشتراکی در ترکیب صفحه ها بجای اینکه به صورت خط در نظرگرفته شود از طریق یک تک نقطه ترکیب شدند.
نور پردازی فضا در راستای ایجاد یک کل واحد در بیان کانسپت حس تعلیق به فضا به صورتی شکل گرفت که تاکید بیشتری روی آجرها باشد. بدین گونه که نورهای خطی روی سطوح مجوف آجرها کار شد. با بالابردن بخشی از صفحات از کف تمام شده سعی شد یک حریم مشخص برای مخاطب شکل بگیرد.

مشخصات زمین پروژه :

مساحت ۳۳۱ مترمربع