فلت احسان

نام پروژه :

فلت احسان

کارفرما :

احسان کریم آقایی

موقعیت پروژه :

شیراز

طراح :

مجتبی هوشنگیان شیرازی – هیلدا خزاعی نژاد

کاربری پروژه:

سوئیت مسکونی

ویژگی های منحصر به فرد اثر:

یده اصلی در تفکیک فضایی در این سوئیت، امکان ادغام و تفکیک فضاهای عمومی و خصوصی به فراخور نیاز کارفرما است. عنصر اصلی در پاسخگویی به این نیاز یک در ریلی چوبی در میان پروژه است. این بازشو امکان مخفی شدن پشت دیوارهای کناری خود را دارند و در زمان باز بودن تاثیر بصری بر فضا ندارند و فضای اضافی اشغال نمی کند.
برای تاکید بر یکپارچگی فضایی، کفسازی در تمام فضاها بصورت ممتد و بدون تغییر متریال اجرا شده و از ایجاد اختلاف سطح در سوئیت پرهیز شده است. متریال کف از کاشی کوچک استفاده شده که به صورت جناغی چیده شده است، این متریال در تراس نیز امتداد پیدا کرده و تراس به عنوان فضای زیستی روباز در ادامه فضای داخلی طراحی شده و نقش تفکیک شده ای ندارد.

مشخصات زمین پروژه :

۹۰ متر مربع