خانه موزه شهید چمران؛بازسازی منزل پدری شهید دکتر مصطفی چمران

خانه موزه شهید چمران؛بازسازی منزل پدری شهید دکتر مصطفی چمران

شایسته دریافت پلاک برنزی میزان معماری و نشان کیفیت

مشخصات پروژه:

نام پروژه: خانه موزه شهید چمران؛بازسازی منزل پدری شهید دکتر مصطفی چمران

کارفرما: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران

موقعیت پروژه: خیابان 15خرداد، چهارراه سیروس،گذر سرپولک کوچه کمال بشیری

نوع پروژه: فرهنگی . خانه موزه

طراح: شرکت مهندسین سومه – فرزاد رستمی فر

مشخصات زمین پروژه: بناي شماره 7 واقع در محله سرپولک تهران کوچه کمال بشيري به لحاظ سکونت خانواده پدري شهيد گرانقدر دکتر مصطفي چمران بنايي با ارزش تاريخي است