خانه پیشوا

خانه پیشوا

شایسته دریافت پلاک برنزی رویداد میزان معماری و نشان کیفیت

مشخصات پروژه:

نام پروژه: خانه پیشوا

کارفرما: اکبر رحیمی

موقعیت پروژه: شهرستان پیشوا

نوع پروژه: مسکونی

طراح: علی حقیقی

مشخصات زمین پروژه:

جنوبی و به ابعاد تقریبی 11*24

عکس: محمد حسن اتفاق