خانه فرهنگ صدوقی

خانه فرهنگ صدوقی

شایسته دریافت پلاک طلایی میزان معماری و نشان کیفیت

مشخصات پروژه:

نام پروژه: خانه فرهنگ صدوقی

کارفرما: دفتر شهید صدوقی- حجه الاسلام محمد صدوقی

موقعیت پروژه: یزد- خیابان امام خمینی- محله سهل بن علی- کوچه شهید صدوقی

نوع پروژه: فرهنگی – اداری

طراح: مهندسان مشاور هنرسرای معماری یزد (مهدی صادق احمدی و همکاران)

مشخصات زمین پروژه:

دو خانه تاریخی همجوار در محدوده عرصه ثبت میراث جهانی یزد به مساحت 1310 مترمربع