ساباط

ساباط

شایسته دریافت پلاک طلایی میزان معماری و نشان کیفیت

مشخصات پروژه:

نام پروژه: ساباط

نام کارفرما/کارفرمایان: رضا علمداری

موقعیت پروژه: تهران

نوع پروژه: مسکونی

طراح / طراحان: داوود صلواتی

مشخصات زمین پروژه: 292 متر مربع

تعداد طبقات: 2