سرمقالات

معمارے زمان، پاسخ به ضرورت ها امروز و فردا / احمد زهادی

Women’s Voices in Architecture; A Response to the Necessity of Present and Future معمارے زمان، پاسخ به ضرورت ها امروز و فردا احمد زهادی سرمقاله شماره 34 فصلنمه معماری و ساختمان در طول تاریخ معماری ایران، زنان معمار کمتر فرصت آن را یافته اند که توان و هنر خود را به نمایش بگذارند. نگاهی به تاریخ معماری کشور نشان میدهد …

توضیحات بیشتر »

نقش مسابقه در توسعه معماری / احمد زهادی

نقش مسابقه در توسعه معماری احمد زهادی سرمقاله شماره 33 فصلنامه معماری و ساختمان رم کولهاوس گفته است ” ذهن معماران برای آنکه فعال شود به تعامل با دیگران، مشتریان، اشخاص یا بنگاهها نیاز دارد. این سخن به کارکرد اقتصادی و اجتماعی معماری اشاره دارد؛ اینکه معماری فقط طراحی نیست بلکه اجرا و پیوند با حوزه های بیرون از خودش …

توضیحات بیشتر »

نقش رسانه در بازآفرینی معماری ایرانی/ احمد زهادی

نقش رسانه در بازآفرینی معماری ایرانی احمد زهادی Role of Media in Re-introduction of Iranian Architecture Ahmad Zohadi   The magazine is under verge of reaching it’s ten’th stablishment anniversary, It has acted very effective in those years سرمقاله شماره 32 فصلنامه معماری و ساختمان نشریه معماری و ساختمان در آستانه ی ده سالگی فعالیت خود قرار دارد. در این …

توضیحات بیشتر »

ایران و افغانستان؛ معماری مشترک فراسوی تفاوتها / احمد زهادی

ایران و افغانستان؛ معماری مشترک فراسوی تفاوتها احمد زهادی Iran and Afghanistan, Common Architecture Beyond the Differnt Ahmad Zohadi سرمقاله شماره 31 فصلنامه معماری و ساختمان Afghanistan, the neighboring Muslim country, which speaks the same language and has unique tradition, customs, history, culture and spiritual values, and most importantly with its kind, cordial and spiritual people have not been adequately …

توضیحات بیشتر »

فضای مقدس مساجد / احمد زهادی

فضای مقدس مساجد احمد زهادی Sacred Space of the Mosque Ahmad Zohadi سرمقاله شماره 30 فصلنامه معماری و ساختمان In this issue we will focus on the subject of “Architecture of Mosque”. Mosque is known as a space which is deshined to transcend the human soul and to direct his attention toward the sacred and divine source. whenever a person …

توضیحات بیشتر »

لزوم ژورنالیسم (روزنامه نگاری) معماری در ایران و جهان/ احمد زهادی

لزوم ژورنالیسم (روزنامه نگاری) معماری در ایران و جهان احمد زهادی The Necessity of Architectural Journalism in Iran and the World Ahmad Zahadi پیشگفتار معماری یکی از هفت هنر است و اندیشه های فرهنگی در زمینه معماری در بسیاری از ابعاد زندگی ما موج میزند و ضرورت وجودی معماری تثبیت شده است و تاثیر آن در هر نوع زندگی و …

توضیحات بیشتر »

معماری امروز، معنا و معنویت / احمد زهادی

معماری امروز؛ معنا و معنویت احمد زهادی Today’s Architecture, Meaning and Spirituality Ahmad Zohadi سرمقاله شماره 28 فصلنامه معماری و ساختمان در این سال ها، رویکرد معماران جوان و پیشکسوتان صاحب سبک و بیان هنری، به سمت طراحی فضاهایی بوده است که ضمن فاصله گرفتن از الگوهای پیشین و کشف زبانی نوین، معنای معماری را نیز به خانه ها و …

توضیحات بیشتر »

جایزه های معماری؛ برنامه ریزی برای آینده / احمد زهادی

جایزه های معماری؛ برنامه ریزی برای آینده احمد زهادی Architectural Award Opens the way for the Architecture in to the Future Ahmad Zohadi سرمقاله شماره 27 فصلنامه معماری و ساختمان با نگاهی به معماری معاصر ایران چنین به نظر می رسد که با «ملقمه ای از گذشته و اکنون» رو به رو هستیم؛ پدیده ای که گرفتار چالش میان سنت …

توضیحات بیشتر »

مدرسه سازی و غیاب معماری ایرانی/ احمد زهادی

مدرسه سازی و غیاب معماری ایرانی احمد زهادی سرمقاله شماره 26 فصلنامه معماری و ساختمان در این شماره مجله به موضوع معماری مدرسه پرداخته ایم چرا که رویکرد حرفه ای به طراحی و ساخت مدارس در کشور را نه فقط به مثابه پاسخ دادن به نیازی فرهنگی که ضرورتی اجتماعی و تاریخی ارزیابی می کنیم. جای تردید نیست که نگاه …

توضیحات بیشتر »

نگاهی دیگر به معماری در شرق / احمد زهادی

نگاهی دیگر به معماری در شرق احمد زهادی سرمقاله شماره 25 فصلنامه معماری و ساختمان این پرسش که چرا معماری معاصر ایران نتوانسته بر بنیان سنت و هویت معماری ایرانی شکل بگیرد و استمرار یابد، در سال های اخیر بسیار شنیده شده است. از اوایل دهه هفتاد که امواج نظریه های پست مدرنیستی به ایران رسید و اثرگذاری آن به …

توضیحات بیشتر »