معرفی بناهای با ارزش کشور توسط

رویداد میزان معماری

ارائه تصویری از معماری و شهرسازی معاصر ایران

(سازندگان و کارفرمایان)

با مشارکت:

برگزار کننده:

با مجوز و حمایت

 • تأکید بر اهمیت نقش کارفرمایان و سازندگان در شکل گیری یک اثر
 •  ارزشیابی و اهمیت میزان کیفی
 •  افزایش نقش اجتماعی کارفرمایان و سازندگان 
 • جهت دهی صحیح و حرفه ای در ارائه معماری ایرانی اهمیت معماری زمینه گرا و پایدار در شهرسازی معاصر تعامل مؤثر کارفرمایان، طراحان و تولیدکنندگان فراورده های ساختمانی در روند اجرای پروژه
 •  صدور برگه شناسایی و نصب پلاک میزان معماری بروی بناهای ارزشمند

شرح رویداد

روند معماری و شهرسازی معاصر ایران، در چند دهه اخیر، ایجاب می کرد تا با بررسی، تحلیل و ارزیابی آن که از سال 1395 همزمان با دومین دوره برگزاری جایزه معماری آسیا که توسط فصلنامه بین المللی 2A برگزار گردید، رویدادی با نام میزان معماری در گستره ملی و به صورت سالانه برگزار گردد. میزان معماری با بررسی و ارزیابی ابنیه احداث شده از سوی کارفرمایان و سازندگان، توسط هیئت داوری، متشکل از کارشناسان معماری و شهرسازی کشور، اقدام به درجه بندی  و نصب پلاک میزان معماری بر روی ابنیه و معرفی آن در سطح جامعه خواهد داشت.

دیدگاه رویداد

کارفرما (سازنده حرفه ای، کارفرمای شخصی) نقش مهمی در شکل گیری یک پروژه موفق دارد.
همچنین انتخاب درست طراح، برنامه ریزی و تبیین صحیح مساله پروژه و درنظر گرفتن کیفیت فضاها در کنار توجه به مسایل کمی، از عوامل ایجاد یک پروژه موفق است.
هدف میزان معماری، شناسایی و تقدیر از کارفرمایان و سازندگان تاثیر گذار در حوزه معماری و شهرسازی معاصر ایران و همچنین افزایش تعامل کارفرمایان و طراحان معمار و شهرساز می باشد.

برگزار کننده

فصلنامه معماری و ساختمان با مشارکت کلوپ معماران و سازندگان در راستای شناسایی، معرفی و تقدیر از پروژه های برتر معماری و شهرسازی معاصر ایران، رویداد میزان معماری را برگزار می نماید.
فصلنامه معماری و ساختمان، با سابقه 18 سال نشر در حوزه معماری و شهرسازی، 12 دوره برگزاری جایزه معماری و معماری داخلی ایران، 9 دوره تقدیر از معمار معاصر ایران، برگزار کننده این رویداد می باشد.

این رویداد با مشارکت کلوپ معماران و سازندگان، که پروژه تاریخ شفاهی معماران و سازندگان معاصر ایران را گردآوری نموده و به صورت مستمر به بررسی، تحلیل و مقایسه عملکرد معماران و سازندگان کشور می پردازد برگزار می گردد.

رویکردها

رویــکـردهـا:

 • تاثیر کارفرمایان در شکل گیری پروژه های شاخص.
 • تحلیلی بر عملکرد گروه های سازنده و فعال در پروژه.
 • تاثیر پروژه بر سیما و منظر شهری.
 • تاثیر پروژه بر جامعه شناسی ایران و بالعکس.
 • نقش طراحی و رابطه آن با ساختار جامعه.
 • تاثیر متقابل سبک زندگی، فرهنگ و اجتماع بر معماری و شهرسازی.
 • نقش فرآورده های ساختمانی در نظام ساخت و ساز.
 • بررسی سیر روند معماری و شهرسازی معاصر ایران.

گروه های مخاطب

–  مسکونی

–  اداری – تجاری – صنعتی

–  عمومی

–  منظر و طراحی شهری

لازم به ذکر است پروژه های ساخته شده و در حال ساخت، امکان شرکت در این رویداد را دارند.

با مجوز و حمایت:

 •  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – معاونت فرهنگی
 • وزارت راه و شهرسازی – معاونت معماری و شهرسازی
 • معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری – برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق
 • شهرداری تهران – معاونت شهرسازی و معماری
 • شهرداری تهران – مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
 • شهرداری تهران – سازمان زیباسازی شهر تهران
 • سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

سیاست های برگزاری رویداد

– سنجش شاخص‌های تخصصی پروژه توسط جامعه معماران و متخصصان و تعیین سطح کیفیت طرح، برنامه ریزی و نظام ساخت و ساز.
– اعتبار بخشی به پروژه های ارزش محور و با کیفیت در برابر سایر پروژه ها توسط جامعه معماران و سایر تخصص‌های مرتبط.
– معرفی پروژه به جامعه تخصصی، نشریات و رسانه ها.
– معرفی پروژه به عموم شهروندان.
– شناسایی و تقویت کارآفرینان حوزه سازندگان، طراحان و تولید کنندگان فرآورده های ساختمانی ایرانی.

اهداف برگزاری رویداد

– اثر بخشی نشانه ای

    سنجش کیفی فضا نسبت به سنجش کمی آن.

    نقش پروژه های با کیفیت در حق به شهر.

    ترغیب سازندگان و کارفرمایان به طراحی و اجرای ساختمان های پایدار.

    بررسی تاثیر گذاری پروژه های شاخص به سایر ساخته ها.

    تشویق کارفرمایان و سازندگان به برنامه ریزی و انتخاب معماری ارزشمند.

    بررسی نقش انتخاب دفاتر معماری بر سطح کیفی پروژه ها.

    بررسی نقش انتخاب سازندگان بر سطح کمی و کیفی پروژه ها.

    بررسی سیر صعود و نزول معماری و شهرسازی معاصر ایران.

– اثر بخشی اجتماعی

     نوع تاثیرات پروژه های معماری و شهرسازی از دیدگاه جامعه شناسی بر مردم و بالعکس.

    تحلیل اثر گذاری و اثر پذیری ساختمان ها بر محلات و مناطق پیرامونی آنها.

    تحلیل برون گرایی و درون گرایی ساختمان ها با توجه به کاربری و مکانیابی آنها.

    نقش پروژه ها درارتقاء و بهبود کالبد اجتماعی و فرهنگی مناطق پیرامونی آنها.

    افزایش نقش اجتماعی کارفرمایان و سازندگان در شهر.

– اثر بخشی ارزشی

    اهمیت فضای کیفی در برابر ارزش های کمی.

    تاثیر ساختمان های پایدار بر حقوق شهر و شهروندان.

    سکوت در برابر ایجاد هیاهو برای ایجاد ارزش ها.

معیارهای داوری

– چگونگی مدیریت و هدایت خواسته‌های کارفرما در تحقق طرح، توسط معمار.( تکمیل توسط شرکت کننده)

– میزان تحقق اهداف ارزش محور سازنده در طرح اجرا شده. ( تکمیل توسط شرکت کننده )

– میزان متناسب بودن رویکرد فرآیند طراحی با توجه به مقیاس، عملکرد و مسائل اجرایی طرح از قبیل هزینه و محدودیت‌های طرح و ضوابط. ( تکمیل توسط شرکت کننده )

– توجه به محیط پیرامونی و شرایط اقلیمی،‌ ارزش‌های زیست محیطی و تعهدات اجتماعی. ( تکمیل توسط هیئت داوری )

– متناسب بودن الگوی تخصیص منابع. ( تکمیل توسط هیئت داوری )

– بررسی قابلیت پروژه به عنوان الگوی قابل ترویج، عاملیت در مقابل انفعال. ( تکمیل توسط هیئت داوری )

– هماهنگی و همسویی نظام معماری. ( تکمیل توسط هیئت داوری )

– چگونگی توجه به معماری پایدار در پروژه. ( تکمیل توسط هیئت داوری )

– تاثیرات اجتماعی پروژه بر مردم. ( تکمیل توسط هیئت داوری )

– مد گرایی یا پایداری پروژه. ( تکمیل توسط هیئت داوری )

– قابلیت سکونت و بهره برداری در مقابل قابلیت نمایشی پروژه‌ها. ( تکمیل توسط هیئت داوری )

– هماهنگی عناصر و اجزای با کلیت پروژه. ( تکمیل توسط هیئت داوری )

– مدیریت استراتژیک برند. ( تکمیل توسط هیئت داوری )

– روش بهره برداری و چگونگی عملکرد ساختمان در طول زمان (در مورد پروژه هایی که چند سال از ساخت آن گذشته است). ( تکمیل توسط هیئت داوری )

– تعمیر و نگهداری و پایداری بنا بر اثر گذشت زمان. ( تکمیل توسط هیئت داوری )

– نوآوری در نوع و استفاده از فرآورده های ساختمانی. ( تکمیل توسط شرکت کننده )

– رویکردهای نظام طراحی، انتخاب جزییات اجرایی، انتخاب روش‌های اجرا به گونه‌ای که منجر به حمایت از تولید کننده و صنعتگران ایرانی شود. ( تکمیل توسط شرکت کننده )

معیارهای داوری برای ساختمان‌های در حال ساخت:

– بررسی نظام معماری طراحی.

– نظام مدیریت پروژه.

– هماهنگی همسویی طراحی در اجرا 4 نظام: سازه، معماری، الکتریکال و مکانیکال.

– میزان رعایت HSE.

– الگوها و نظام تهیه نقشه های فاز سه کارگاهی جهت عدم انجام دوباره کاری و صرفه جویی در وقت و انرژی.

– روند نظام مند سیستم ارجاع کار و ارجاع نقشه های فنی.

– میزان انطباق نظام اجرایی با برنامه زمان بندی، تخصیص متناسب منابع مالی به اجزای پروژه.

– تکنیک‌های اجرایی و دقت نظر در اجزای پروژه.

– روش نگهداری اجزای ساخته شده.

– میزان توجه به ارزش‌های زیست محیطی و بافت مجاور هنگام ساخت.

– میزان هماهنگی تیم‌های اجرایی و استفاده از پیمانکاران و نیروهای اجرایی با تجربه و توانمند.

الزامات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران:

– توجه به عرصه عمومی و فضاهای شهری.

– توجه به موقعیت قرار گیری اثر در محله همجوار و اثر بخشی آن در محل.

– توجه به نماسازی و همجواری های اثر.

– نوع توجه طراح در طراحی های داخلی و خارجی اثر و توجه ایشان به افراد کم توان و ناتوان و اقشار خاص.

– توجه به مقررات ملی ساخت و ساز در اجرا و جزئیات.

هیئت داوران و مشاوران:

    حسین شیخ زین الدین ( معمار و شهرساز – مدیرعامل مهندسین مشاور باوند )
ایرج کلانتری ( معمار و شهرساز – رئیس هئیت مدیره مهندسین مشاور باوند )
سید محمد بهشتی ( معمار و شهرساز – اندیش مند معماری و شهرسازی- ریاست گروه معماری فرهنگستان هنر)
فرامرز شریفی ( معمار – مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور دنو )
امیر مسعود انوشفر ( معمار و شهرساز- مدیرعامل مهندسین مشاور ایوان )
عبدالرضا گلپایگانی ( معمار و شهرساز – معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران)
محمدرضا نیکبخت ( معمار – مدیرعامل مهندسین مشاور زندیگان )
علیرضا مستغنی ( معمار – مدیرعامل مهندسین مشاور آرکولوگ )
یاسر جعفری ( معمار – معاون برنامه و توسعه سازمان زیبا سازی شهرداری تهران )
گلمر خطیبی ( معمار – مدرس دانشکده معماری دانشگاه هنرهای زیبا وین )
فریار جواهریان ( معمار – اندیش مند معماری و شهرسازی)
گیتی اعتماد (معمار و شهرساز – اندیش مند معماری و شهرسازی – مدیرعامل مهندسین مشاور طرح و معماری )
سهیلا صادق زاده ( معمار و شهرساز – اندیشمند معماری و شهرسازی – مدیر کل اسبق معماری و شهرسازی شهرداری تهران )
الهه رادمهر ( معمار – دبیر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران )
پانته‌آ اسلامی (معمار – هئیت مدیره مهندسین مشاور ارش بعد چهارم )
پرویز اجلالی (جامعه شناس  )
بابک زیرک ( معمار – مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور آران )
فرامرز پارسی ( معمار – مدیرعامل مهندسین مشاور عمارت خورشید )
احمد روستا ( دکتری مدیریت فراگیر برند – هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی )
محمد سعید ایزدی ( معمار و شهرساز – اندیش مند معماری و شهرسازی )
مسعود چگنی زاده ( معمار – معاون بافت های واجد ارزش معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی )
جلال اعراب اویسی ( معمار – مدیرعامل مهندسین مشاور ره‌شهر )
مهرداد ایروانیان ( معمار – مدیرعامل مهندسین مشاور ایروانیان و همکاران )
کورش رفیعی ( معمار – مدیرعامل دفتر طراحی کورش رفیعی )
آرش نصیری ( معمار – مدیرعامل مهندسین مشاور تجربه بنیادین معماری )
مهدی صالحی (معمار – مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران )
هومن بالازاده ( معمار – مدیرعامل مهندسین مشاور هوبا طرح )
شهاب میرزاییان ( معمار – مدیرعامل مهندسین مشاور منظر،بوم،نقش )
سیامک حاج سید جوادی (متخصص صنعت سنگ ایران و ایتالیا – مدیر هلدینگ تخصصی سنگ سید جوادی)
رضا آتش فراز ( دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار )

روند برگزاری و ارسال آثار به دبیرخانه

آثار ارسالی به این رویداد در 2 مرحله مورد قضاوت قرار خواهد گرفت:

توجه: شرکت در این رویداد برای شرکت کنندگان هزینه ای در برنخواهد داشت.

مرحله اول:

ورود به سایت فصلنامه معماری و ساختمان به آدرس www.Memary.net، ورود به بخش رویداد میزان معماری؛ تکمیل آنلاین فرم شماره 1 و بارگذاری مدارک مربوطه به صورت آنلاین و ارسال آن.

توجه: درخواست اولیه شامل تکمیل و ارسال فرم شماره 1، به همراه حداکثر 10 قطعه تصویر کلی از پروژه می باشد که بصورت آنلاین ارسال می گردد.

*شرکت کنندگان در صورت تمایل فرم شماره 1 و تصاویر مربوط به اثر را می توانند بصورت چاپ شده به دبیرخانه ارسال نمایند.

(دریافت آثار از طریق ایمیل، واتس آپ ، تلگرام و ارسال سی دی، امکان پذیر خواهد بود.)

بررسی آثار در مرحله اول (بصورت دیجیتال) در دبیرخانه رویداد براساس معیارهای زیر انجام خواهد گرفت:

    شرایط کیفی و کمی پروژه.

    مقیاس و میزان تاثیر گذاری بر بافت مجاور.

    انطباق با رویکرد و روشمندی رویداد میزان معماری.

    کیفیت ساخت.

    ساختارهای مدیریت اجرایی.

    مردم واری.

    اصالت ایرانی.

پروژه هایی که از معیارهای فوق تبعیت ننمایند در مرحله اول حذف خواهند گردید.

پس از راهیابی پروژه به مرحله دوم، 3 تا 5 نفر از داوران، بنای فوق را مورد ارزیابی قرار خواهند داد.

توجه 1: شناسایی و دعوت از پروژه های با ارزش از طریق برگزار کننده نیز انجام خواهد گرفت.

توجه 2: پروژه های ساخته شده و پروژه هایی که چند سال از بهره برداری آنها گذشته است، ارزیابی خواهند شد.

توجه 3: پروژه های در حال ساخت که تکمیل یافته و هنوز به بهره برداری نرسیده اند با تشخیص برگزار کننده، مجاز به شرکت در این رویداد خواهند بود.

توجه 4: محدودیتی در ارسال تعداد پروژه ها از سوی یک سازنده یا یک کارفرما وجود ندارد.

توجه 5: مسئولیت صحت اطلاعات ارسالی بر عهده متقاضی می باشد.

مرحله دوم :

پس از بررسی اولیه، در صورتیکه پروژه با معیارهای رویداد میزان معماری مطابقت داشته باشد بعد از دریافت تاییده از سوی دبیر خانه رویداد میزان معماری، شرکت کننده لازم است، اقدام به تکمیل فرم شماره 2 و ارسال آن نماید.

همچنین لازم است، مدارک مربوط به فرم شماره 2 را به محل دبیرخانه رویداد آماده و ارسال نماید.

اثر با حضور 3 تا 5 تن از داوران ( بسته به رویکرد اثر ارسالی ) مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مدارک تکمیلی در مرحله دوم :

CD شامل دفترچه اطلاعات پروژه، فرم های مربوط به پروژه، تصاویر بیرونی، داخلی و محیطی اثر و نقشه های فنی پروژه، سایت پلان، پلان ها، مقاطع، تصاویر مراحل اجرای پروژه و وضع موجود پروژه که بایست با کیفیت مناسب باشند.

توجه 1: در این مرحله، در صورت لزوم جلسه حضوری با حضور گروه شرکت کننده، هیئت داوران و برگزار کننده، جهت داوری اثر، تشکیل می‌گردد.

توجه 2: بازدید از پروژه های منتخب (در صورت نیاز)، از سوی برگزار کننده برنامه ریزی و انجام خواهد شد.

توجه 3: دبیرخانه رویداد میزان معماری در محل دفتر فصلنامه معماری و ساختمان می باشد.

جایزه و تقدیر

پلاک میزان معماری :
آثار دریافتی در میزان معماری پس از داوری، در صورت کسب امتیازات و حائز اهمیت شناخته شدن اثر توسط هیئت داوران، پلاک میزان معماری به آن ها تعلق خواهد گرفت.

این پلاک در چهار دسته برجسته، نوآور، پایدار و بوم گرا و در سه درجه طلایی، نقره ای و برنزی، طراحی و ساخته شده است که بر روی آثار برگزیده با تشریفات و حضور مسئولین شهری، کارفرما و طراحان اثر نصب می گردد.

نشان میزان معماری :

هر یک از کارفرمایانی که به اثر آنها پلاک میزان معماری تعلق گرفته باشد، می توانند نسبت به نصب نشان میزان معماری اقدامات لازم را مبذول فرمایند.

نشان میزان معماری به عنوان اثری بی بدیل در صنایع دستی ایران، توسط یکی از مجسمه سازان فرهیخته کشور طرای و ساخته شده است.

ابعاد نشان میزان معماری 30*40*160 می باشد و از سنگ مرمر، برنز و چوب ساخته شده است که بنا به سفارش و درخواست کارفرما، ساخته شده و در محل مورد نظر نصب می گردد.

*طراح پلاک و نشان سرو میزان معماری: دکتر غزل  سلیمانی

تندیس میزان معماری :
کارفرمایان و سازندگان منتخبی که پلاک و نشان خود را دریافت کرده اند، در هر دوره در مهرماه همان سال، در مراسمی جداگانه همزمان با مراسم سالیانه اهدای جایزه معماری و معماری داخلی ایران، معرفی شده و تندیس میزان معماری را دریافت خواهند نمود.

توجه: پلاک رویداد میزان معماری و نشان کیفیت میزان معماری با هماهنگی و سفارش کارفرما در محل پروژه تحویل داده خواهد شد و طی مراسمی نصب می گردد.

برگزار کننده: فصلنامه معماری و ساختمان

الزام دریافت پلاک میزان معماری*

الزام سفارش و دریافت پلاک میزان معماری :

با توجه به اهمیت این رویداد، و لزوم توجه کارفرمایان، طراحان و شهروندان به شناسایی آثار برگزیده رویداد میزان معماری و دریافت کنندگان پلاک میزان معماری ( طلایی، نقره ای و برنزی )، و همچنین جلوگیری از نصب غیرقانونی این پلاک؛ برگزیدگان هر دوره موظف به سفارش پلاک مربوطه، صرفا از طریق دبیرخانه رویداد میزان معماری خواهند بود.
پلاک کیفیت میزان معماری ( طلایی، نقره ای و برنزی ) در دو اندازه: 25 سانتی متر * 25 سانتی متر و 40 سانتی متر * 40 سانتی متر سفارش گرفته خواهد شد.

نشان میزان معماری :

سفارش نشان کیفیت میزان معماری، به صورت اختیاری  خواهد بود

هر یک از کارفرمایانی که به اثر آنها پلاک میزان معماری تعلق گرفته باشد، می توانند نسبت به نصب نشان میزان معماری اقدامات لازم را مبذول فرمایند.

نشان میزان معماری به عنوان اثری بی بدیل در صنایع دستی ایران، توسط یکی از مجسمه سازان فرهیخته کشور طرای و ساخته شده است.

ابعاد نشان میزان معماری 30*40*160 می باشد و از سنگ مرمر، برنز و چوب ساخته شده است که بنا به سفارش و درخواست کارفرما، ساخته شده و در محل مورد نظر نصب می گردد.

تندیس میزان معماری :
کارفرمایان و سازندگان منتخبی که پلاک و نشان خود را دریافت کرده اند، در هر دوره در مهرماه همان سال، در مراسمی جداگانه همزمان با مراسم سالیانه اهدای جایزه معماری و معماری داخلی ایران، معرفی شده و تندیس میزان معماری را دریافت خواهند نمود.

توجه: پلاک رویداد میزان معماری و نشان کیفیت میزان معماری با هماهنگی و سفارش کارفرما در محل پروژه تحویل داده خواهد شد و طی مراسمی نصب می گردد.

برگزار کننده: فصلنامه معماری و ساختمان

سفارش پلاک و نشان رویداد میزان معماری

اگر موفق به دریافت پلاک و نشان کیفیت رویداد میزان معماری شده اید، از طریق ” این فرم ” اقدام به سفارش آن فرمایید.

 

موارد دیگر

توجه1: رویداد میزان معماری، به صورت دائم و سالیانه می باشد، لذا دبیر خانه آن به صورت دائمی آماده پاسخگوی و دریافت آثار شرکت کنندگان می باشد.
توجه2: زمان برگزاری جلسات داوری، در هر فصل و در انتهای آن فصل می باشد.
توجه 3: بعد از برگزاری جلسات داوری، آثار پذیرفته شده و منتخب، از طریق سایت و صفحات میزان معماری اعلام شده و گواهی اثر و سفارشات پلاک و نشان میزان معماری، طی مکاتبات دبیرخانه با ایشان تحویل داده خواهد شد، لکن تندیس میزان معماری به آثار منتخب که پلاک و نشان آنها تهیه گشته است در مراسم سالیانه اهداء جایزه معماری و معماری داخلی ایران در پاییز هر سال، به کارفرما اهداء شده و از ایشان تقدیر به عمل خواهد آمد.
توجه 4: در صورت نیاز به بازدید از پروژه ها، تمامی هزینه ها بر عهده کارفرما خواهد بود.
توجه 5: هرگونه نصب پلاک و نشان میزان معماری، بدون برگه شناسایی فاقد ارزش بوده و در صورت مشاهده پیگیرد قانونی داشته و در فصلنامه معماری و ساختمان منتشر خواهد شد.
توجه6: دبیرخانه میزان معماری آمادگی ساخت پلاک و نشان میزان معماری را در اندازه های سفارشی از سوی کارفرما اعلام می دارد.

هزینه شرکت در رویداد

شرکت در این رویداد برای شرکت کنندگان هزینه ای در برنخواهد داشت.

توجه1: در صورت انتخاب پروژه توسط هیئت داوری، شرکت کنندگان موظف خواهند بود که هزینه سفارش پلاک میزان معماری را پرداخت نمایند.

لذا با علم این شرکت کنندگان پروژه های خود را ارائه می نمایند.

قابل ذکر است، سفارش نشان کیفیت (مجسمه های برنز سرو) که علامت لوگو رویداد میزان معماری است، بصورت اختیاری خواهد بود.

توجه2: رویداد میزان معماری حامی اقتصادی( مالی) ندارد.
توجه3: گواهی نامه و تندیس رویداد میزان معماری به پروژه های منتخب پس از معرفی در مراسم سالیانه تقدیم خواهد گردید.

ثبت نام و تحویل پروژه

تکمیل فرم شماره 1 و ارسال مدارک. ( بعد از تکمیل فرم و ارسال مدارک، دکمه ارسال را بزنید )

– (بعد از دریافت تاییده) تکمیل فرم شماره 2 و ارسال مدارک. ( بعد از تکمیل فرم و ارسال مدارک، دکمه ارسال را بزنید )

دبیر خانه

صاحب امتیاز : فصلنامه معماری و ساختمان – احمد زهادی

مدیر اجرایی : جلال حسن خانی (کارشناس معماری و پژوهشگر و تحلیلگر صنعت ساختمان و نویسنده کتاب های گفت و گو با معماران و سازندگان)

طراح پلاک و نشان میزان معماری : غزل سلیمانی ( معمار و آرتیست )

مسئول دبیرخانه: اکبر سعادتی نسب

گزارش و تحریر: سعیده کبیری

آدرس : خیابان نلسون ماندلا – خیابان تابان غربی – پلاک 36 – طبقه دوم – واحد 6

شماره های تماس : 88789809 – 88789867 – 88789974

شماره واتس اپ و تلگرام : 09121149204

آدرس ایمیل : mizan@memary.net

آدرس صفحات مجازی : اینستاگرام

این رویداد، بعد از سال ها کار تحقیقاتی توسط هیئت تحریریه فصلنامه معماری و ساختمان، کلوپ معماران و سازندگان و تعدادی از اعضاء هیئت داوران و مشاوران، در ابتدای پاییز 1398 به صورت عمومی در فصلنامه معماری و ساختمان منتشر گردید.

رویداد میزان معماری دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد و همچنین نشان و محتوای میزان معماری ثبت شده و دارای حقوق مالکیت فکری برای فصلنامه معماری و ساختمان می باشد.

تاریخ اعلام فراخوان رویداد میزان معماری : پاییز 1398- فصلنامه معماری و ساختمان