اطلاعیه …

رویداد ( فستیوال) سالانه فصلنامه معماری و ساختمان

ضمن تشکر از همه شرکت کنندگان عزیز و استقبال بی نظیر از چهاردهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران و اولین جایزه معماری، حفاظت و احیای فضاهای ارزشمند ایران، نظر به تلاش شبانه روزی کادر درمان و همراهی با سایر آحاد در گذر از بحران کرونا، مراسم جوایز به مدت یک ماه به تعویق افتاده و در تاریخ 29 مهرماه برگزار می شود.