خانه ی نعنا 

طراح: فائزه عارف نظری – روح اله رسولی 

محل پروژه: کاشان

عکاس: محمد حسن اتفاق