خانه ی نعنا

طراح: فائزه عارف نظری – روح اله رسولی

محل پروژه: کاشان

عکاس: محمد حسن اتفاق