ویلای میان مرز

طراح: پدرام ایزدی بروجنی

همکاران طراحی: فروغ حداد، رضا امینی

محل پروژه: اصفهان

عکاس: علی گرجیان جلفایی