برج‭ ‬تهران

برج‭ ‬تهران

استودیوی‭ ‬معماری‭ ‬کات

معمار‭:‬‭ ‬مهدی‭ ‬کامبوزیا

همکاران‭ ‬طراحی‭:‬‭ ‬علیرضا‭ ‬اسفندیاری،‭ ‬نیما‭ ‬دهقانی

تصاویر‭:‬‭ ‬محمد‭ ‬اشکبار‭ ‬صفت

مشاور‭ ‬سازه‭:‬‭ ‬مهندس‭ ‬سجادیان

سطح‭ ‬اشغال‭:‬‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مربع
سال‭ ‬طراحی‭:‬‭ ‬پاییز‭ ‬90

کسب‭ ‬رتبه‭:‬‭ ‬طرح‭ ‬منتخب‭ ‬مسابقه‭ ‬ی‭ ‬طراحی‭ ‬آسمانخراش‌های‭ ‬ایولو‭ ‬2012

این‭ ‬پروژه‭ ‬منتخب‭ ‬مسابقه‭ ‬eVolo‭ ‬آسمانخراش‌های‭ ‬آینده‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2012‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬موضوع‭ ‬مسابقه‭ ‬ارائه‭ ‬چالشی‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬ارائه‭ ‬ایده‌ای‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬آن‭ ‬چالش‭ ‬بود‭. ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬مسئله‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬حل‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬باید‭ ‬شکلی‭ ‬بومی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬بتواند‭ ‬در‭ ‬شهرهای‭ ‬مختلف‭ ‬جهان‭ ‬جوابگو‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬شهر‭ ‬انتخابی‭ ‬ما‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬بود‭. ‬گسترش‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬طرح‭ ‬جامع‭ ‬آن‭ ‬شرقی‭ ‬ـ‭ ‬غربی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬سال‌ها‭ ‬می‌توان‭ ‬دید‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬باعث‭ ‬تسریع‭ ‬آلودگی‭ ‬هوا‭ ‬و‭ ‬ازدیاد‭ ‬ترافیک‭ ‬و‭ ‬اتلاف‭ ‬وقت‭ ‬مسافرت‭ ‬درون‭ ‬شهری‭ ‬می‌شود‭. ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬هفت‭ ‬دره‭ ‬تهران‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬شمالی‭ ‬ـ‭ ‬جنوبی‭ ‬وجود‭ ‬دارند،‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬عمود‭ ‬بر‭ ‬محور‭ ‬گسترش‭ ‬شهر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬طبیعت‭ ‬این‭ ‬دره‌ها‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬خطر‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬تمامی‭ ‬این‭ ‬مسائل‭ ‬باعث‭ ‬می‌شوند‭ ‬ما‭ ‬بازنگری‭ ‬درطرح‭ ‬جامع‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭. ‬زیرا‭ ‬با‭ ‬احداث‭ ‬یک‭ ‬برج‭ ‬نمی‭ ‬توان‭ ‬یک‭ ‬شهر‭ ‬را‭ ‬اصلاح‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬نگاهی‭ ‬ساختاری‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬مشکلات‭ ‬شهری‭ ‬ارائه‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬قدم‭ ‬بعد‭ ‬راه‭ ‬حل‭ ‬معماری‭ ‬که‭ ‬همان‭ ‬طراحی‭ ‬برج‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬داد‭. ‬بنابراین‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬پیش‭ ‬فرض‭ ‬طراحی‭ ‬شمالی‭ ‬ـ‭ ‬جنوبی‭ ‬محور‭ ‬شهری،‭ ‬تراکم‭ ‬عمودی‭ ‬را‭ ‬افزایش،‭ ‬و‭ ‬تراکم‭ ‬افقی‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬می‌دهیم،‭ (‬برخلاف‭ ‬وضع‭ ‬موجود‭) ‬که‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬باعث‭ ‬افزایش‭ ‬سرانه‭ ‬فضایی‭ ‬فرد‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬می‌شود‭. ‬ایده‭ ‬کلی‭ ‬ما‭ ‬طراحی‭ ‬آسمان‭ ‬خراشی‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬پایه‭ ‬مرتفع‭ ‬و‭ ‬اتصال‭ ‬در‭ ‬بالای‭ ‬سطح‭ ‬زمین‭ ‬توسط‭ ‬واحدهای‭ ‬مسکونی‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬بی‭ ‬رویه‭ ‬زمین‌های‭ ‬ارزشمند‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬ساختمان‌های‭ ‬ارزشمند‭ (‬ساختمان‌های‭ ‬مهم‭ ‬استراتژیک‭ ‬و‭ ‬حائز‭ ‬اهمیت‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬تاریخی‭) ‬و‭ ‬پاکسازی‭ ‬ساختمان‌های‭ ‬بی‭ ‬ارزش‭ (‬ساختمان‌های‭ ‬غیراصولی‭ ‬که‭ ‬عمر‭ ‬مفید‭ ‬آن‌ها‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬30‭ ‬سال‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬معماری‭ ‬یا‭ ‬کاربری‭ ‬حائز‭ ‬اهمیت‭ ‬نباشد‭) ‬و‭ ‬الحاق‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬برج‭ ‬است‭. ‬ابتدا‭ ‬با‭ ‬احداث‭ ‬پایه‌های‭ ‬خرپایی‭ ‬فلزی‭ ‬برج‭ ‬که‭ ‬کاربری‭ ‬آن‌ها‭ ‬پارکینگ‭ ‬طبقاتی‭ ‬است‭ ‬معضل‭ ‬محل‭ ‬پارک‭ ‬اتومبیل‌ها‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬بار‭ ‬ترافیکی‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬می‌دهیم،‭ ‬پس‭ ‬در‭ ‬حین‭ ‬احداث‭ ‬برج‭ ‬پایه‌های‭ ‬آن‭ ‬مورد‭ ‬بهره‭ ‬برداری‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند‭. ‬در‭ ‬قدم‭ ‬بعد‭ ‬با‭ ‬حذف‭ ‬شدن‭ ‬هر‭ ‬ساختمان‭ ‬بی‭ ‬ارزش‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬میزان‭ ‬واحد‭ ‬مسکونی‭ ‬مدولار‭ ‬بین‭ ‬پایه‌های‭ ‬برج‭ ‬افزوده‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬کدام‭ ‬دارای‭ ‬حیاط‭ ‬شخصی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬سطح‭ ‬اشغال‭ ‬برج‭ ‬روی‭ ‬سطح‭ ‬زمین‭ ‬به‭ ‬حداقل‭ ‬فضای‭ ‬ممکن‭ ‬برسد‭ (‬یک‭ ‬ششم‭ ‬برج‌های‭ ‬فعلی‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬میزان‭ ‬تراکم‭) ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬واحدهای‭ ‬مسکونی‭ ‬از‭ ‬ارتفاع‭ ‬60‭ ‬متر‭ ‬به‭ ‬بالا‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬امکان‭ ‬از‭ ‬هیاهوی‭ ‬شهر‭ ‬دور‭ ‬باشند‭. ‬ایجاد‭ ‬فضای‭ ‬جمعی‭ ‬و‭ ‬فضای‭ ‬سبز‭ ‬در‭ ‬بالای‭ ‬برج‭ ‬امکان‭ ‬دید‭ ‬مناسب‭ ‬به‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬تجربه‌ای‭ ‬متفاوت‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬شهری‭ ‬در‭ ‬ارتفاع‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ساکنان‭ ‬می‌دهد‭. ‬ایده‌ی‭ ‬سازه‌ی‭ ‬پروژه‭ ‬طبق‭ ‬دیاگرام‌ها‭ ‬از‭ ‬مقرنس‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

مطلب پیشنهادی

آرایه های معماری ایرانی ایوان ولی عصر – حرم امام رضا (ع)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *