برگزاری جلسه داوری سومین دوره جایزه رویداد ملی میزان معماری، در دفتر معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران

اعضای هیئت داوران: آقایان مهندس گلپایگانی، مهندس نیکبخت، مهندس زیرک، دکتر ایزدی، مهندس بالازاده

اعضای هیئت مشاوران: دکتر اجلالی، مهندس چگنی زاده، مهندس سید جوادی، مهندس ذوالقدر

برگزار کنندگان: مهندس زهادی، مهندس قاسمی و مهندس حسنخانی

پروژه های دریافت شده و واجد شرایط، در مدت ۳ ساعت بررسی شده و نتایج این دوره متعاقبا از طریق سایت و صفحه میزان معماری منتشر خواهد شد.