برگزاری وبینار تخصصی با موضوع : جستجو برای محیط های انسان ساخت متعالی به میزبانی آکادمی و فصلنامه تخصصی 2A با همکاری انجمن ACSF

برگزاری وبینار تخصصی با موضوع : جستجو برای محیط های انسان ساخت متعالی به میزبانی آکادمی و فصلنامه تخصصی 2A با همکاری انجمن ACSF

معماری، فرهنگ و معنویت

شنبه 22 آذر ماه ۱۳۹۹

ارائه و معرفی توسط میزبان و معماران به شرح زیر انجام خواهد شد.

2A Host : Ahmad Zohadi

Moderator: Nader Ardalan

ACSF Chairman:Tom Barrie

ACSF Team:

Tammy Gaber

Roberto Chiotti

Julio Bermudez

Nader Ardalan

Julio Bermudez

Introduction of Respounents:

Sam Tehranchi

Meghdad Sharif

Anna Grichting Solder

Reza Pourvaziry

Nasrin Seraji

Organizer : 2A Magazine

A Search for Transcendent Built Environments:

The Webinar will introduce the mission of Architecture, Culture & Spirituality Forum (ACSF) and present

international architects & educators, who will discuss and debate the merits and potentials of how the new ACSF Declaration may serve as an important case study to inspire the search for advanced strategies and designs in practice that foster human wellbeing, spiritual growth and facilitate the experience of transcendence within sustainable environments now and tomorrow. It will feature Architects Nader Ardalan, Tom Barrie, Julio Bermudez, Tammy Gaber, Roberto Chiotti, Sam Tehranchi, Meghdad Sharif, Anna Grichting, Reza Pourvaziry, Nasrine Seraji

and moderated by Editor Ahmad Zohad

مطلب پیشنهادی

جدول زمانبندی داوری (مرحله دوم) شانزدهمین دوره جایزه معماری ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *