خانه هنر شهرام کریمی

طراح: میثم عباسی فر

محل پروژه: شیراز

عکاس: مهدی طالقانی