دالان شماره 94

طراحان: استودیو سه بر – محسن خزدوز – ادیب ایروانی – عادل خراسانی زاده

همکاران طراحی: استودیو سه بر

محل پروژه: اصفهان

نام عکاس: فرشید نصرآباد – محمدسروش جوشش