پایاژن دارو

طراحان: آرش خداداد- سمانه یاراحمدی

همکاران طراحی: نیما مهابادی- علی مولایی- زهرا نیک زارع- افسانه فاریابی

طراحی و معماری داخلی: نیما مهابادی- منا پروین زاد- فهیمه میرزایی

محل پروژه: کرج

عکاس: آرش خداداد- دید استودیو