ارفک

طراحان: محمد یوسف صالحی، محمد صادق افشار طاهری،کسری شفیعی زاده

همکاران طراحی: ایمان اسلامی، آذین ساوه درودی، ثمین حیدری، فرشید نصر آزادانی،موژان فکری، هلیا مرادزاده، بردیا شفیعی زاده،آرزو حکمت، محیا عموئی،آرش فقیهی

محل پروژه: میدان شوش

عکاس: پیمان امیرغیاثوند