اطلاعیه تمدید جایزه معماری حفاظت و احیای فضاهای ارزشمند ایران

بدینوسیله به اطلاع می رساند تاریخ تحویل مدارک جایزه معماری حفاظت و احیای فضاهای ارزشمند ایران تا پایان وقت اداری روز یکشنبه بیست و هشتم شهریور ماه تمدید گردیده است، لطفا برای هر گونه اطلاعات بیشتر با دفتر فصلنامه معماری و ساختمان (دبیرخانه جایزه) تماس حاصل فرمائید.