خانه افرا

تقدیر شده در گروه ساختمان های مسکونی از طراحی تا اجرا

در سیزدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران

مهرماه 1399


طراح: استودیو معماری دال – علیرضا اسفندیاری و هیلدا تهرانی

کارفرما: کریم جمشیدی

اجرا: علیرضا اسفندیاری و وحید طهماسبی

عکس: استودیو دید

سازه: حمیدرضا ناصرسعید

مساحت: 300 متر مربع زیربنا: 263 متر مربع

آغاز: 96 پایان: 98

آدرس بنا: مازندران، رویان، خیابان فرهنگ دو، کوچه شقایق 4/2