خانه شماره 75

طراحان: امیر قاسم پور، سمانه قاسم پور

همکاران طراحی: عاطفه سلیمانی، پریسا هیوایی، حسین عزیزی

محل پروژه: محمد شهر کرج

عکاس: مركز عكاسي پرشيا ( پرهام تقي اوف )

ديد استديو ( مسيح مستاجران حكيم حمادي )