کارخانه شمیم پلیمر

طراح: داوود بروجنی

همکاران طراحی: صبا عماری، حامد کلاته

محل پروژه: البرز

عکاس: پرهام تقی‌اف