گالری عینک نیوتن

طراحان: معین نیک آیین ، بابک نصیر آبادی

همکاران طراحی: بنفشه توانایی ، سعید یوسفوند ، محمد مهدی میرزایی ، بیتا رضایی

محل پروژه: تهران

عکاس: استودیو دید