پروژه :Japan – Gradation in the Forest

طراح :Kotoaki Asano

رتبه اول جایزه معماری قاره ای ( آسیا) 2019 _ ساختمان های مسکونی _ ویلا (ژاپن)

برگزار کننده : 2A Magazine