پروژه Spain- Elcano

طراحان :Fernando Rodriguez & Pablo Oriol

رتبه اول جایزه معماری قاره ای (اروپا) 2019 _ ساختمان های مسکونی (اسپانیا)

برگزار کننده : 2A Magazine