پروژه Portugal- Pátio do Meco

طراح :Fábio Neves

رتبه اول جایزه معماری قاره ای ( اروپا) 2019 _ ساختمان های مسکونی (پرتغال)

برگزار کننده : 2A Magazine