فستیوال سالانه فصلنامه معماری و ساختمان

توجه ۱ : علاقه مندان برای حضور که جزو لیست شرکت کنندگان جوایز و رویدادها و بانک اطلاعات دبیرخانه نیستند لطفا مشخصات شغلی خود را به آدرس زیر از طریق ایمیل ارسال فرمایند و دعوتنامه دریافت نمایند.

توجه ۲ : برنامه بصورت Live از طریق Instagram پخش می شود.

توجه ۳ : شرایط ایمنی (فاصله و همراه داشتن ماسک) در روز فستیوال از طریق مهمان های محترم رعایت خواهد شد.

توجه ۴ : عکاسی و فیلمبرداری همکاران رسانه ای بدون مجوز دبیرخانه امکان پذیر نخواهد بود.

زمان برگزاری : ۲۹ مهرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴:۳۰ تا ساعت ۱۹ در چهار برنامه به مدت ۴۵ دقیقه