ساختمان مسکونی رنیوم – دوازدهم –

شایسته دریافت پلاک نقره ای میزان معماری

اثر نوآور

 

مشخصات پروژه:

نام پروژه: ساختمان مسکونی رنیوم – دوازدهم

نام کارفرما/کارفرمایان: محمد جواد حسنی

موقعیت پروژه:  تهران – سعادت آباد

نوع پروژه:  طراحی و اجرا

طراح / طراحان:  دفتر معماری ماند

تیم طراحی پروژه: پرویز قاسمی، مهسا هدایتی، امیر میرسعیدی

عکاس: 

زمانبندی پروژه: مهر ماه 1397 تا اسفند ماه 1400

مشخصات زمین پروژه: مساحت زمین 486 مترمربع