خانه کاتوزیان

طراح: محمدرضا مرعشی

همکاران طراحی: احسان گلریز ، صابر سعیدی و ناصر فرخی

محل پروژه: لواسان

نام عکاس: پرهام تقی اف