ویلای بامداد

طراحان: رامتین طاهریان، دادبه محبی گیلانی

محل پروژه: مازندران

نام عکاس: استودیو دید