ویلای بامداد 

طراحان: رامتین طاهریان، دادبه محبی گیلانی 

محل پروژه: مازندران

نام عکاس: استودیو دید