فراخوان شرکت در رویداد میزان معماری (سازندگان ، کارفرمایان و طراحان)

پیرو انتشار موفقیت آمیز شماره ویژه پارک فناوری پردیس و اهمیت مراکز نوآوری و فناور، فصلنامه معماری و ساختمان در همکاری با دبیرخانه جایزه میزان معماری، جایزه میزان ویژه ساختمان های مراکز فناوری برگزار مینماید.

گروه اول: بدینوسیله از کلیه شرکت ها و مجموعه های مستقر در پارک های فناوری کشور، پارک و مجموعه های فناوری مراکز دانشگاهی و وزارتخانه ها و مجموعه های استقرار و فضاهای اشتراکی استارتاپ ها، دعوت میشود تا آثار خود را برای شرکت در رویداد میزان معماری ویژه مجموعه های فناوری ارسال نمایند.

همچنین در گروه دیگر و به رسم برگزاری دوره های پیشین رویداد میزان معماری، از شرکت کنندگان پروژه های با ارزش کشورمان دعوت بعمل می‌آید.

گروه دوم: پروژه های مسکونی و عمومی در سطح کشور
تحویل مدارک بصورت آنلاین و طبق برنامه زمانبندی زیر است.
ارائه بصورت آنلاین از تاریخ دهم اردیبهشت ماه تا دهم خرداد ماه ۱۴۰۲ و از طریق وبسایت memary.net است.

معرفی پروژهای منتخب در این دوره همراه با دوره قبلی در تاریخ هشتم تیر ماه سال جاری در مراسمی معرفی خواهد شد.