فستیوال سالانه فصلنامه معماری و ساختمان

  • چهاردهمین دوره جایزه معماری و معماری داخلی ایران همراه با نمایشگاه آثار منتخب
  • تقدیر از معمار معاصر ایران
  • جایزه معماری حفاظت و احیای بناهای ارزشمند ایران همراه با نمایشگاه آثار منتخب
  • معرفی سومین و چهارمین دوره رویداد میزان معماری و معرفی ساختمان هایی که پلاک و نشان میزان معماری به آنها تعلق گرفته است
  • معرفی رویداد شهر کامل Paragon City Urban Interaction Forum