با کمال ناباوری ، مازیار مومنی عزیز معمار و هنرمند با ارزش کشورمان به علت ایست قلبی دیگر بین ما نیست.

به خانواده او و جامعه معماری کشورمان بخصوص در شهر اصفهان تسلیت عرض میکنیم.

روحش شاد.

مازیار مومنی معمار و شهرساز،دانش آموخته دانشگاه آزاد معماری اصفهان (خوراسگان)، شروع کار حرفه‌ای در مهندسین مشاور نقش جهان پارس درسالهای ۷۳ تا ۷۴ و همکاری با مهندسین مشاور پلشیر از سال ۷۵ تا کنون،استاد طراحی در دانشگاه آزاد اصفهان از سال ۱۳۹۶ ،از مهمترین آثار او مجموعه آبی آبسار اصفهان و شعبه سرپرستی بانک مسکن اصفهان را می‌توان نامبرد