مراسم یادبود و تقدیر از معماران با ارزش کشورمان که به تازگی از بین ما رفته اند.
همزمان با مراسم اهداء جوایز سیزدهمین دوره جایزه معماری و معماری داخلی ایران
زمان: سوم مهرماه ۱۳۹۹
از ساعت : ۱۵:۳۰
مکان: تهران، کتابخانه ملی ایران، سالن قلم