ویلا راد

تقدیر شده در گروه ساختمان های مسکونی از طراحی تا اجرا

در سیزدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران

مهرماه 1399


طراح: باب آبنار

کارفرما: گروه راد

اجرا: شریف شاکری راد و شفا شاکری راد

عکس: محمد حسن اتفاق

آغاز: آبان 96 پایان: آبان 98

آدرس بنا: بومهن، شهرک کشاورزی، خیابان زنبق