پلتفرم 82

‭ ‬پلتفرم‭ ‬‮٢٨‬

معمار‭: ‬آزاده‭ ‬زعفرانى

سفارش‭ ‬دهنده‭: ‬آزاده‭ ‬زعفرانى

محل‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭:‬‭ ‬تهران

سال‭ ‬ساخت‭: ‬1394‭ ‬

مساحت‭:‬‭ ‬20‭ ‬مترمربع

حجم‭: ‬55‭ ‬متر

تراشكارى‭ ‬خاقانى‭ ‬به‭ ‬شماره‭ ‬پلاك‭ ‬‮٢٨‬‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬خيابان‭ ‬خاقانى،‭ ‬در‭ ‬بهار‭ ‬‮١٣٩٤‬‭ ‬از‭ ‬آقاى‭ ‬هراير‭ ‬اراكليان‭ ‬خريدارى‭ ‬شد‭. ‬اين‭ ‬مغازه‭ ‬يكى‭ ‬از‭ ‬ده‭ ‬ها‭ ‬كارگاه‭ ‬تراشكارى‭ ‬اى‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬توسط‭ ‬قشر‭ ‬غالب‭ ‬ارامنه‭ ‬در‭ ‬انتهاى‭ ‬خيابان‭ ‬خاقانى‭ ‬در‭ ‬مركز‭ ‬شهر‭ ‬قرار‭ ‬داشتند‭. ‬فروشنده‭ ‬علت‭ ‬فروش‭ ‬مغازه‭ ‬را‭ ‬افول‭ ‬صنايع‭ ‬خُرد‭ ‬و‭ ‬الزام‭ ‬نقل‭ ‬مكان‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬صنعتى‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬حاشيه‭ ‬ى‭ ‬شهر‭ ‬مى‭ ‬دانست‭. ‬تركيب‭ ‬كارگاه‭ ‬هاى‭ ‬كوچك‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نسبت‭ ‬كم‭ ‬كارى‭ ‬مانند‭ ‬تراشكارى،‭ ‬نجارى‭ ‬و‭ ‬مكانيكى‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬سو‭ ‬و‭ ‬خانه‭ ‬هاى‭ ‬آجرىِ‭ ‬به‭ ‬جا‭ ‬مانده‭ ‬از‭ ‬دهه‭ ‬هاى‭ ‬آغازين‭ ‬و‭ ‬مدرنيزه‭ ‬شدن‭ ‬شهر‭ ‬از‭ ‬سوى‭ ‬ديگر‭ ‬خيابان‭ ‬خاقانى‭ ‬را‭ ‬تبديل‭ ‬به‭ ‬پاكت‭ ‬شهرىِ‭ ‬ويژه‭ ‬اى‭ ‬كرده‭ ‬كه‭ ‬هياهوى‭ ‬خيابان‭ ‬انقلاب‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سكوت‭ ‬و‭ ‬آرامش‭ ‬خود‭ ‬مى‭ ‬بلعد‭. ‬

‭”‬خانم‭ ‬زعفرانى‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬مغازه‭ ‬چكار‭ ‬مى‭ ‬كنين؟‭” ‬همسايه‭ ‬ى‭ ‬سمت‭ ‬راست،‭ ‬آقاى بابا‭ ‬خانيان،‭ ‬با‭ ‬چشمانى‭ ‬شكاك‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حالى‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬داخل‭ ‬كارگاه‭ ‬بهم‭ ‬ريخته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬اضمحلال‭ ‬خيره‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬پرسيد‭. ‬در‭ ‬جواب‭ ‬گفتم‭: “‬پلتفرم‭ ‬‮٢٨‬‭”‬‭. ‬

پلتفرم‭ ‬‮٢٨‬‭ ‬در‭ ‬مرداد‭ ‬ماه‭ ‬‮١٣٩٤‬‭ ‬افتتاح‭ ‬گرديد‭. ‬اين‭ ‬فضاى‭ ‬‮٢٠‬‭ ‬متر‭ ‬مربعى‭ ‬دستگاه‭ ‬چند‭ ‬منظوره‭ ‬اى‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬نياز،‭ ‬كاركرد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تغيير‭ ‬مى‭ ‬دهد‭. ‬عملكرد‭ ‬فضايى‭ ‬اين‭ ‬پلتفرم‭ ‬به‭ ‬سه‭ ‬بخش‭ ‬عمده‭ ‬تقسيم‭ ‬مى‭ ‬گردد‭: ‬ايجاد‭ ‬فضايى‭ ‬براى‭ ‬كتابخانه،‭ ‬فضايى‭ ‬براى‭ ‬كارگاه‭ ‬و‭ ‬فضايى‭ ‬جهت‭ ‬نمايش‭ ‬پروژه‭ ‬های‭ ‬پژوهشی‭. ‬تغيير‭ ‬ماهيت‭ ‬فضا‭ ‬به‭ ‬كمك‭ ‬پنل‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬مبلمان‭ ‬متحرك‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬فضا،‭ ‬ميسر‭ ‬مى‭ ‬شود‭. ‬چيدمان‭ ‬و‭ ‬حركت‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬گونه‭ ‬اى‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬مى‭ ‬توان‭ ‬فضا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬دقيقه‭ ‬تغییر‭ ‬داد‭.‬

ماهيت‭ ‬پلتفرم‭ ‬‮٢٨‬‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬رابطه‭ ‬ى‭ ‬اين‭ ‬فضا‭ ‬با‭ ‬خيابان‭ ‬است‭. ‬آنچه‭ ‬حائز‭ ‬اهميت‭ ‬است،‭ ‬تردد‭ ‬عابرين‭ ‬پياده‭ ‬و‭ ‬نگاه‭ ‬هاى‭ ‬كنجكاوى‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬شايد‭ ‬هيچوقت‭ ‬دغدغه‭ ‬ى‭ ‬هنر‭ ‬و‭ ‬معمارى‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زندگى‭ ‬نداشته‭ ‬اند‭. ‬به‭ ‬عبارتى،‭ ‬برنامه‭ ‬هاى‭ ‬پلتفرم‭ ‬‮٢٨‬‭ ‬بازتابى‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬ماهيت‭ ‬فضايى‭ ‬و‭ ‬شهرى‭ ‬اين‭ ‬پلتفرم؛‭ ‬ماهيتى‭ ‬تعاملى‭ ‬ميان‭ ‬معماران،‭ ‬طراحان،‭ ‬هنرمندان‭ ‬و‭ ‬شهروندانى‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬گذر؛‭ ‬ماهيتى‭ ‬تعاملى‭ ‬ماوراى‭ ‬حد‭ ‬و‭ ‬مرز‭ ‬هاى‭ ‬تعيين‭ ‬شده‭ ‬پيرامون‭ ‬فعاليت‭ ‬هاى‭ ‬تك‭ ‬رشته‭ ‬اى‭.‬در‭ ‬هر‭ ‬فصل‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬ايده‭ ‬اى‭ ‬مورد‭ ‬بحث‭ ‬قرار‭ ‬مى‭ ‬گيرد‭. ‬جمعه‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬روز‭ ‬هاى‭ ‬گالرى‭ ‬گردى‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬جمعه‭ ‬هاى‭ ‬هر‭ ‬فصل،‭ ‬پروژه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬آثارى‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬ايده‭ ‬ى‭ ‬فصلى‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬چهار‭ ‬زمينه‭ ‬مرور‭ ‬مى‭ ‬شوند‭: ‬معمارى‭ ‬و‭ ‬طراحى‭ ‬شهرى،‭ ‬طراحى‭ ‬أشياء‭ ‬كاربردى،‭ ‬طراحى‭ ‬تن‭ ‬پوش‭ ‬و‭ ‬هنر‭ ‬تجسمى‭. ‬زبان‭ ‬مشترك‭ ‬اين‭ ‬آثار‭ ‬زبان‭ ‬معمارى‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬به‭ ‬عبارتى،‭ ‬زبانى‭ ‬كه‭ ‬ابعاد‭ ‬متفاوتى‭ ‬از‭ ‬معمارى‭ ‬را‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬چهارچوب‭ ‬هاى‭ ‬از‭ ‬پيش‭ ‬تعريف‭ ‬شده‭ ‬كه‭‬اغلب‭ ‬معطوف‭ ‬به‭ ‬ساخت‭ ‬يك‭ ‬بنا‭ ‬است،‭ ‬ارائه‭ ‬مى‭ ‬دهد‭. ‬جمعه‭ ‬ها،‭ ‬فضاى‭ ‬پلتفرم‭ ‬تهى‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬ميز‭ ‬و‭ ‬صندلى،‭ ‬كتابخانه‭ ‬و‭ ‬پنل‭ ‬هاى‭ ‬اطلاعاتى‭ ‬است؛‭ ‬اطاقى‭ ‬سفيد‭ ‬و‭ ‬خنثى‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬يك‭ ‬گالرى‭. ‬

و‭ ‬امّا‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬هفته،‭ ‬اين‭ ‬فضا‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬روى‭ ‬ديگرى‭ ‬دارد‭.‬در‭ ‬هر‭ ‬فصل،‭ ‬ايده‭ ‬هاى‭ ‬فصلىِ‭ ‬پلتفرم‭ ‬‮٢٨‬‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬يا‭ ‬دو‭ ‬كارگاه‭ ‬به‭ ‬بحث‭ ‬و‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬كاو‭ ‬گذاشته‭ ‬مى‭ ‬شود‭. ‬اين‭ ‬تحقيقات‭ ‬همواره‭ ‬رابطه‭ ‬اى‭ ‬مستقيم‭ ‬با‭ ‬كتابخانه‭ ‬ى‭ ‬تخصصى‭ ‬پلتفرم‭ ‬‮٢٨‬‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬منابع‭ ‬تغذيه‭ ‬مى‭ ‬گردد‭. ‬مساحت‭ ‬فضاى‭ ‬جمعه‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬مساحت‭ ‬فضاى‭ ‬ديگر‭ ‬روز‭ ‬هاى‭ ‬هفته‭ ‬‮٤‬‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬كم‭ ‬تر‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬اختلاف‭ ‬مساحت‭ ‬فضايى‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬انتهاى‭ ‬پلتفرم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬هاى‭ ‬نمايشى‭ ‬احجام‭ ‬غير‭ ‬نياز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬جا‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬روزهاى‭ ‬هفته‭ ‬با‭ ‬بيرون‭ ‬كشيدن‭ ‬آنها‭ ‬تبديل‭ ‬به‭ ‬فضاى‭ ‬كارى‭ ‬و‭ ‬دفتر‭ ‬اجرايى‭ ‬پلتفرم‭ ‬مى‭ ‬شود‭. ‬مبلمانِ‭ ‬پلتفرم‭ ‬متشكل‭ ‬از‭ ‬‮٤‬‭ ‬كتابخانه،‭ ‬‮٤‬‭ ‬ميز‭ ‬مطالعه،‭ ‬‮٩‬‭ ‬چهار‭ ‬پايه،‭ ‬‮٥‬‭ ‬پَنلِ‭ ‬متحرك‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬پلكان‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬يحتاج‭ ‬فضا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬هاى‭ ‬كتابخانه،‭ ‬كارگاه،‭ ‬دفتر‭ ‬و‭ ‬نمايشگاه‭ ‬تأمين‭ ‬مى‭ ‬كنند‭. ‬مجموع‭ ‬اين‭ ‬احجام‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬برنامه‭ ‬هاى‭ ‬فصلى،‭ ‬گذر‭ ‬هاى‭ ‬روزانه‭ ‬ى‭ ‬عابرين،‭ ‬چالش‭ ‬هاى‭ ‬اجتماعى‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬بازديدكنندگان‭ ‬گذرى‭ ‬و‭ ‬دائمى‭ ‬شرط‭ ‬بقاى‭ ‬اين‭ ‬سلول‭ ‬كوچك‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬يكى‭ ‬از‭ ‬موارد‭ ‬ذكر‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬بيانه‭ ‬ى‭ ‬پلتفرم‭ ‬‮٢٨‬‭ ‬عدم‭ ‬وابستگى‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬علاقه‭ ‬ى‭ ‬اين‭ ‬مجموعه‭ ‬به‭ ‬مقياس‭ ‬است‭. ‬آيا‭ ‬مى‭ ‬توان‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬فرهنگى‭ ‬كه‭ “‬بزرگى‭” ‬از‭ ‬صفات‭ ‬چشمگير‭ ‬و‭ ‬تأثير‭ ‬گذار‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬مى‭ ‬آيد،‭ ‬با‭ “‬كوچكى‭” ‬تأثيراتى‭ ‬متفاوت‭ ‬خلق‭ ‬كرد؟‭ ‬تعريف‭ ‬ما‭ ‬از‭ “‬بزرگى‭” ‬چيست‭ ‬و‭ ‬چهار‭ ‬چوب‭ ‬هايش‭ ‬چگونه‭ ‬تعيير‭ ‬مى‭ ‬كند؟‭ ‬

شايد‭ ‬كه‭ ‬پلتفرم‭ ‬‮٢٨‬‭ ‬يك‭ ‬بناى‭ ‬كوچك‭ ‬نباشد‭. ‬شايد‭ ‬بتوان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬يك‭ ‬تفكر،‭ ‬يك‭ ‬ايده‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬يك‭ ‬موضوع‭ ‬دانست؛‭ ‬معمارى‭ ‬اى‭ ‬در‭ ‬مقياس‭ ‬يك‭ ‬شئ‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬جمعى‭ ‬از‭ ‬اتفاقات‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬فضاى‭ ‬واحد‭. “‬بزرگى‭” ‬مبحثى‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬كرات‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬معمارى‭ ‬به‭ ‬معرض‭ ‬چالش،‭ ‬بحث‭ ‬و‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬كاو‭ ‬گذاشته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬ميان‭ ‬مباحث‭ ‬مختلف،‭ ‬دو‭ ‬تعريف‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬رويكرد،‭ ‬تأثيرگذارتر‭ ‬بوده‭ ‬اند‭: ‬گقوسفورمن‭ (‬‮١‬‭) ‬كه‭ ‬همان‭ ‬قالب‭ ‬بزرگ‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬آلمانى‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬براى‭ ‬اولين‭ ‬بار‭ ‬توسط‭ ‬اُ‭. ‬اِم‭. ‬آنگرز‭ (‬‮٢‬‭) ‬در‭ ‬دهه‭ ‬ى‭ ‬‮٦٠‬‭ ‬ميلادى‭ ‬مطرح‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬بيگنس‭(‬‮٣‬‭) ‬به‭ ‬معناى‭ ‬بزرگى‭ ‬كه‭ ‬واژه‭ ‬ى‭ ‬معروف‭ ‬رِم‭ ‬كولهاس‭ (‬‮٤‬‭) ‬مى‭ ‬باشد‭. ‬هر‭ ‬چند‭ ‬كه‭ ‬دو‭ ‬مورد‭ ‬در‭ ‬مقياس‭ ‬شهرى‭ ‬داراى‭ ‬نقاط‭ ‬مشتركى‭ ‬هستند،‭ ‬يك‭ ‬امر‭ ‬متفاوت،‭ ‬خط‭ ‬تفكيك‭ ‬پررنگى‭ ‬ميان‭ ‬دو‭ ‬ايده‭ ‬ترسيم‭ ‬مى‭ ‬كند‭.‬

نگرش‭ ‬كولهاس‭ ‬به‭ ‬امر‭ ‬بيگنس‭ ‬معطوف‭ ‬به‭ ‬فضايى‭ ‬است‭ ‬درونى‭ ‬و‭ ‬منحصر‭ ‬ميان‭ ‬نما‭ ‬و‭ ‬هسته‭ ‬ى‭ ‬مركزى‭ ‬ساختمان؛‭ ‬تعريفى‭ ‬كه‭ ‬رابطه‭ ‬ى‭ ‬مستقيم‭ ‬با‭ ‬اندازه‭ ‬دارد‭.‬اين‭ ‬در‭ ‬حالى‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬آنگرز‭ ‬صريحاً‭ ‬منكر‭ ‬وابستگى‭ ‬مطلق‭ ‬مقياس‭ ‬و‭ ‬گقوسفورمن‭ ‬مى‭ ‬باشد‭. ‬يك‭ ‬خانه‭ ‬ى‭ ‬كوچك‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬اندازه‭‬گقوسفورمن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬بلوك‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬منطقه‭ ‬ى‭ ‬شهرى‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬طور‭ ‬مثال،‭ ‬خانه‭ ‬ى‭ ‬كازا‭ ‬مالاپارته‭ (‬‮٥‬‭) ‬كه‭ ‬به‭ ‬كوشش‭ ‬معمار‭ ‬مشهور‭ ‬ايتاليايى،‭ ‬آلبرتو‭ ‬ليبرا‭ (‬‮٦‬‭)‬،‭ ‬ساخته‭ ‬شده،‭ ‬چيزى‭ ‬جز‭ ‬يك‭ ‬بزرگ‭ ‬سازى‭ ‬ماهرانه‭ ‬از‭ ‬نقش‭ ‬پلكان‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬زمينى‭ ‬مسطح‭ ‬نيست‭. ‬آنگرز‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬بزرگ‭ ‬نمايى‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬دركى‭ ‬فضايى‭ ‬ياد‭ ‬مى‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬توانايى‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آوردن‭ ‬يك‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬دارد؛‭ ‬پديده‭ ‬اى‭ ‬كه‭ ‬كمتر‭ ‬به‭ ‬معناى‭ ‬مطلق‭ ‬اندازه‭ ‬گرايش‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬بيشتر‭ ‬متمايل‭ ‬به‭ ‬كيفيت‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬فرمى‭ ‬قوى‭ ‬و‭ ‬گويا‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬جايى‭ ‬كه‭ ‬كولهاس،‭ ‬كاربرى‭ ‬را‭ ‬شرط‭ ‬لازم‭ ‬و‭ ‬كافى‭ ‬در‭ ‬شكل‭ ‬گيرى‭ ‬بيگنس‭ ‬مى‭ ‬داند،‭ ‬آنگرز‭ ‬تعريف‭ ‬متفاوتى‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مقبوليت‭ ‬فرمالِ‭ ‬موضوعات‭ ‬خود‭ ‬ارائه‭ ‬مى‭ ‬كند‭: ‬گقوسفورمن،‭ ‬موضوعيتى‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬خود‭ ‬اجزاى‭ ‬پراكنده‭ ‬اى‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬مرتبط‭ ‬ساخته‭ ‬و‭ ‬ماهيت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از به‭ ‬وجود‭ ‬آمدن‭ ‬كيفيت‭ ‬جديدى‭ ‬بدست‭ ‬مى‭ ‬آورد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬اتحاد‭ ‬اجزاى‭ ‬مرتبط‭ ‬حاصل‭ ‬مى‭ ‬شود؛‭ ‬كيفيتى‭ ‬در‭ ‬غالب‭ ‬معمارى‭ ‬كه‭ ‬آنگرز‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬عامل‭ ‬زير‭ ‬بنا‭ ‬و‭ ‬نظم‭ ‬دهنده‭ ‬به‭ ‬پديده‭ ‬هاى‭ ‬گذراى‭ ‬شهرى‭ ‬مى‭ ‬داند‭.(‬‮٧‬‭) ‬اين‭ ‬تفكر‭ ‬اساس‭ ‬پيدايش‭ ‬موضوعيت‭ ‬پلتفرم‭ ‬‮٢٨‬‭ ‬در‭ ‬غالب‭ ‬يك‭ ‬فضاى‭ ‬‮٢٠‬‭ ‬متر‭ ‬مربعى‭ ‬است؛‭ ‬موضوعيتى‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬اطاقى‭ ‬كوچك‭ ‬كه‭ ‬همواره‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬مرتبط‭ ‬كردن‭ ‬ارتباطاتى‭ ‬كم‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬شكل‭ ‬نگرفته‭ ‬مى‭ ‬باشد‭. ‬نحوه‭ ‬ى‭ ‬شكل‭ ‬گيرى‭ ‬و‭ ‬ايجاد‭ ‬اين‭ ‬روابط،‭ ‬ماهيت‭ ‬پلتفرم‭ ‬‮٢٨‬‭ ‬است‭.‬

1‭. ‬Grossformen

2‭. ‬O.M Ungers

3‭. ‬Bigness

4‭. ‬Rem Koolhass

5‭. ‬Casa Malaparte

6‭. ‬Adalberto Libera

7‭. ‬Schrijver L., The Archipelago City: Piecing together Collectivities, Oase 71‭ ‬

منتشر شده در شماره 51، بهار 96

مطلب پیشنهادی

آرایه های معماری ایرانی ایوان ولی عصر – حرم امام رضا (ع)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *